Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Utorok 14.03.2017, Publicistika


M. Andričíková - Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach, R. Rusňák - prodekan pre vonkajšie vzťahy, rozvoj a hodnotenie kvality Pedagogickej fakulty PU v Prešove, beseda o pretrvávajúcej kríze čítania a o dôležitosti čítania v celkovom rozvoji človeka..

 

Nájdete nás na Facebooku