Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Streda 29.11.2017, Publicistika


Marek Ilenin - riaditeľ n.o. Relavant, Marcela Spišáková - soc. pracovníčka, kontaktová beseda, téma: Podpora mladých a núdznych v meste Prešov očam Relevant n.o.

 

Nájdete nás na Facebooku