Hosť Rádia Regina - Východ

Milada Ivanková - bylinkárka a zberateľka tradičných ľudových receptov a ručnýc prác, kontaktová beseda