Hosť Rádia Regina - Východ

Regina Východ | Streda 24.01.2018, Publicistika


hostia: MUDr. R. Hill - medicínsky riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia, J. Zbyňovský - ved. odb. zdravotníctva PSK - kontaktová beseda, téma: nezaradenie Nemocnice vo Svidníku na zoznam urgentných príjmov 1.stupňa, nedostatok atestovaných lekárov pri pôrodoch

Nájdete nás na Facebooku