Hosť Rádia Regina - Východ

téma : Alergie na hmyz, hosť: Norbert Lukán z Centra pre liečbu hmyzovej alergie UNLP v Košiciach. Moderuje Michaela Slivková Kirňaková