Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Hudobné pozdravy NEV

Pozdravy jubilantom v rusínskom / ukrajinskom jazyku

Vysiela sa: sobota 14:00 - 15:00.

Podrobnosti tu.
Popis epizódy
Program národnostno-etnického vysielania Rádia Patria