50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Detskí špióni

Ich pohľadu nik neunikne, ich pátraním sa vyrieši nejedna záhada. Detskí špióni na tajuplných chodníčkoch hľadajú odpovede na každodenné otázky, ktoré trápia ich zvedavé mladé duše.

Vysiela sa v sobotu 8:13-8:18
Popis epizódy
Pri Tatranskom ľadovom dóme