Hudobné pozdravy z Košíc

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice. Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.
Vysiela sa: pondelok – piatok: 12:30 – 14:00; sobota: 13:00-14:00; nedeľa: 13:00-15:00

Podrobnosti tu
Popis epizódy
Pozdravy jubilantom z Kukovej, Lekároviec, Humenného - ulice Osloboditeľov, Jakovian a z Turne nad Bodvou, Vysokej nad Uhom, Košickej Belej, Torysky, Humenného - Partizánskej ulice a z Černiny, Klokočova, Vajkoviec, Lipian, Baškoviec pri Sobraniach a Michaloviec.