Hudobné pozdravy z Košíc

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice. Gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.
Vysiela sa: pondelok – piatok: 12:30 – 14:00; sobota: 13:00-14:00; nedeľa: 13:00-15:00

Podrobnosti tu
Popis epizódy
Pozdravy jubilantom z Podhorian, Beniakoviec, Malého Šariša, zo Stropkova, z Trebišova a Veľkej Tŕne, z Prosačova, Hrabovca, Komáran,Košíc, Sačurova a z Jasenova pri Sobranciach