Korene

Regina Východ | Sobota 23.05.2020, Preb. - Patria_NEV


Prejavom odporu voči vrchnosti predovšetkým v období stredoveku aj na našom území bola činnosť zbojníkov. Svedčia o nej nielen povesti, ale aj napríklad taká významná písomná pamiatka, akou je výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého obyvateľom Bardejova z roku 1493. Bola to neobyčajná trúfalosť, lebo zbojníci sa vyhrážali jednému z vtedajších najmocnejších kráľovských miest Horného Uhorska. O zbojníctve na území dnešného východného Slovenska a susedných oblastí Ukrajiny redaktorka Ľudmila Garjanská bude hovoriť s Jozefom Vookom a Miroslavom Buraľom.

 

Nájdete nás na Facebooku