Korene NEV

Ukrajinský publicistický magazín o osobnostiach spoločenského života.

Strieda sa s reláciami: „Občiansky klub" a „Mosty"

Vysiela sa: 4. sobota 20:00 - 20:30
Popis epizódy
Máj často nazývame mesiacom lásky. Preto aj téma májového vydania relácie Korene bude súvisieť s láskou. O erotických motívoch v rodinných a kalendárnych rituáloch a vo folklórnych prejavoch našich predkov budeme hovoriť s folkloristom Jozefom Varcholom zo Svidníka.