Národnostný magazín

Artikl, to je názov kultúrneho mesačníka, ktorý od roku 2014 sprostredkuje svojim čitateľom a čitateľkám informácie z nemainstreamovej kultúrnej scény. O časopise sa budeme rozprávať s jeho šéfredaktorkou Bárou Alex Kašparovou. V druhej časti Českého magazínu nám Dagmar Takácsová priblíži najbližšie podujatia v rámci tohtoročných Dní českej kultúry.