Národnostný magazín

Zástupcovia mesta Vynnyky neďaleko Ľvova na Dňoch mesta Humenné, rozhovor bude predovšetkým o budúcej spolupráci obidvoch miest. V rámci projektu Karpatská vlna, ktoré realizuje Centrum nezávislej kultúry v Prešove, sa budeme zhovárať s Annou Chyľ z Kyjeva o medzinárodnom projekte o nahrávaní netradičných zvukov a ruchov. Poslednou tému bude prvý ročník Cassovia turnaju v šachu v Košiciach, ktorého sa zúčastnili aj šachisti z Ukrajiny.