Národnostný magazín

Regina Východ | Sobota 26.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Rozhovor s Olgou Tokarczuk, ktorá získala Nobelovú cenu za literatúru za rok 2018 a šéfredaktorkou poľského časopisu Monitor Polonijny Malgorzatou Wojciezsynskou.

 

Nájdete nás na Facebooku