Rádio noviny

Regina Východ | Pondelok 7.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Hlavnou témou dnešných Rádio novín budú informácie z osláv 75. výročia Karpatsko-dukelskej operácie vo Svidníku

 

Nájdete nás na Facebooku