Rádio noviny

Témou dnešných Rádio novín bude návšteva delegácie z družobného mesta Sambor z Ukrajiny vo Vranove nad Topľou na Jarmoku a akcii pod názvov Kuchyňa našich priateľov, zasadnutie ZRUS v Prešove, návšteva žiakov ZŠ z Jarabiny v Užhorode na 4. ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a poslednou bude 96. MMM v Košiciach, teda bežci z Ukrajiny.