Rádio noviny

Regina Východ | Pondelok 21.10.2019, Preb. - Patria_NEV


V dnešných Rádio novinách sa dozviete novinky zo samosprávy obce Kyjov. Redaktor Dávid Palaščák zisťoval aké má vízie najväčšia rusínska organizácia na Slovensku, zistíme pripravenosť zimnej údržby ciest vo svidníckom regióne a v závere navštívime škôlku v obci Klenová, ktorá je súčasťou základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym.

 

Nájdete nás na Facebooku