Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Mesto Svidník rekonštruuje cesty a chodníky za viac ako150 tisíc. Rozprávať sa budeme aj režisérom Poddukelského umeleckého ľudového súboru v Prešove a pozveme vás aj do obce Nižný Mirošov na slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.