Rádio noviny

Mesto Svidník rekonštruuje cesty a chodníky za viac ako150 tisíc. Rozprávať sa budeme aj režisérom Poddukelského umeleckého ľudového súboru v Prešove a pozveme vás aj do obce Nižný Mirošov na slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.