Rádio noviny

Regina Východ | Utorok 5.11.2019, Preb. - Patria_NEV


Dnešné Rádionoviny budú zamerané na tieto témy: rozhovor s Adamom Kamenským z Technického sekretariátu v Budapešti o podpísaní zmluvy na Úrade KSK v rámci cezhraničnej spolupráce programu ENI. Ďalšou témou je cieľ zahraničnej cesty splnomocnenca mesta Košice Eduarda Buraša po Ukrajine. Prinesieme vám rozhovor o stáží lektorky z Černiveckej univerzity Halyny Kuz na Inštitúte ukrajinistiky Prešovskej univerzity a poslednou témou bude spolupráca v rámci cestovných kancelárií v Tatrách a na Ukrajine.

 

Nájdete nás na Facebooku