Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Prvou témou bude pripravovaná tohto týždňová online konferencia, ktorá sa uskutoční v Kyjeve a organizátormi ktorej sú Trhovo-priemyselná komora Ukrajiny v spolupráci s Asociáciou hotelov a letísk Ukrajiny. Ďalšou témou bude priebeh spoločného slovensko-ukrajinského projektu v rámci cezhraničného programu ENI, ktorý realizujú vodohospodárski pracovníci v povodí riek Uh a Tisa. Poslucháči sa dozvedia aj o jednom z dvoch projektov, ktorý do konca roka zrealizuje Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a nakoniec si povieme o budúcom jubilejnom roku redemptoristov na Slovensku.