Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V Rádionovinách s moderátorkou Ľudmilou Garjanskou sa od vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana dozviete, že SŠ v tomto kraji zatiaľ neotvorili svoje brány pre študentov. Zavedieme vás do Domova sociálnych služieb Domko v Košiciach, kde ako špeciálna pedagogička pre klientov s autizmom pracuje Svitlana Martyňuková. Ivan Jackanin nám priblíži český preklad knihy ukrajinskej autorky Jevhenije Kononenkovej Katovo poslední přáni. Pripomenieme si výročie hladomoru na Ukrajine a ponúkneme vám aj ďalšie aktuality.