Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Hlavnou témou dnes bude aktuálny medzinárodný projekt, ktorý realizujú mestá Košice, Užhorod, Charkov a partnerské mesto z Nórska, v ktorom ide o spoluprácu a prenos skúsenosti partnerom z Ukrajiny v rámci samospráv. O jeho aktuálnom priebehu nám porozprávajú hovorca Magistrátu v Košiciach, ako aj manažér projektu za ukrajinskú stranu Alexander Dvojekonko. Ďalej sa poslucháči dozvedia o tom, aké projekty boli v rámci dotačného programu Mikroprogram PSK podporené za okres Stará Ľubovňa. Nakoniec to bude avízo na reláciu Mosty, v ktorých predstavíme aktuálny projekt pod názvom Climadam, ktorý bude zameraný na zlepšenie dopadov klimatickej zmeny u nás aj v Zakarpatskej oblasti.