Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Prvé októbrové Rádionoviny ukrajinskej redakcie otvoríme okrem tradičných správ témou začatia spolupráce medzi obcou Slovinky a Poľanou na Zakarpatsku, ktorá by mohla byť výsledkom 7. ročníka Dní Ukrajiny v Košiciach. V druhej téme prinesieme informácie o 30. ročníku súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Struny srdca Ireny Nevickej, ktorý sa uskutočnil v Centre ukrajinskej kultúry v Prešove. V ďalšej téme sa poslucháči dozvedia o atmosfére tesne pred štartom cyklo jazdy popri slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá sa v rámci medzinárodného projektu pod názvom Bike akcent začala v piatok na Zemplínskej Šírave. Nakoniec pozornosť zameriame aj na už minulý 98. ročník MMM v Košiciach, na ktorý sa už niekoľko rokov tešia aj manželia Budinský z Užhorodu.