Rádionoviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V dnešných rusínskych Rádio novinách sa budeme venovať trom témam. Priblížime si osobnosť tajomníka a hovorcu Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, Milana Gerku, ktorý nás v utorok, 2. novembra, predišiel do večnosti. Pri príležitosti 20. výročia od blahoslovenia gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča si zaspomíname aj na jeho osobnosť. Treťou témou rusínskych Rádio novín bude príprava národnostného zborníka poézie z dielne Ľubovnianskeho osvetového strediska, v ktorom si nájdu svoje miesto aj rusínski autori z okresu Stará Ľubovňa.