Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V rusínskych Rádio novinách budeme hovoriť o 77. výročí oslobodenia obcí v okrese Stará Ľubovňa, ktoré si pietnymi aktmi pri pomníkoch padlých vojakov pripomenuli počas uplynulého víkendu. Venovať sa budeme aj výsledkom sčítania obyvateľstva, prinesieme vám pohľad Petra Krajňáka, Martina Karaša, ako aj gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.