50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
Na úvod prinesieme informácie zo včerajšieho 37. zasadnutia PSK, na ktorom sa hovorilo najmä o financiách a ich rozdeľovaní v rámci dotácií. Ďalej to budú informácie z festivalu Ukrajincov pod názvom Ľudskosť bez hraníc, ktorý sa uskutočnil počas víkendu v Košiciach. Prinesieme aj rozhovor s riaditeľom Spojenej školy T. Ševčenka s ukrajinským vyučovacím jazykom v Prešove Igorom Andrejčákom o dvoch termínoch prvého kola prijímacích pohovorov na stredné školy. Na záver to bude rozhovor s riaditeľom Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslavom Džoganikom o ich netradičnej akcii, štafete zameranej na vizuálne umenie.