Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V dnešných Rádionovinách si povieme o tom, ako sa samosprávy vysporiadali s nárastom cien za stavebné materiály a ako museli korigovať svoje projekty. Povieme si tiež ako vidí Ministerstvo financií mimoriadny snem ZMOS, ktorý bol pred týždňom. Vo Svidníku zasadalo Mestské zastupiteľstvo, my vám povieme o čom sa na ňom hovorilo. Hovoriť budeme aj o tom, ako sa podniká v poľnohospodárstve, čo sa týka chovu oviec. Na záver prinesieme informácie o programe 10. ročníka Rusínskeho festivalu vo Svidníku.