Rádio noviny NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40
Popis epizódy
V dnešných Rádionovinách prinesieme najprv rozhovor s manažérom aktuálneho slovensko- ukrajinsko-nórskeho projektu, ktorého cieľom je rozvoj spolupráce medzi samosprávami v Košiciach, Užhorode a Charkove, z ktorého boli financie vyčlenené na humanitárnu pomoc pre mesto Charkov. V rámci tohto projektu Košice a hranicu vo Vyšnom Nemeckom koncom minulého týždňa navštívil veľvyslanec Nórska a taktiež predstaviteľka mestského úradu Charkova. Ďalšou témou je aktuálna situácia na 4.základnej škole v Užhorode, na ktorej sa učí slovenský jazyk. Prinesieme vám aj informácie z jubilejného 60. ročníka Festivalu drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča v ukrajinskom jazyku, ktorý sa konal v Prešove 19. a 20. mája a nakoniec informácie zo včerajšieho tretieho a zároveň už aj posledného dňa ústnej časti maturít na Spojenej škole T. Ševčenka s ukrajinským vyučovacím jazykom v Prešove.