Rómske slovo

Regina Východ | Štvrtok 3.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Domáce násilie sa netýka len majoritnej spoločnosti. Čoraz častejšie sa obeťami domáceho násilia stávajú rómske ženy, deti a dokonca aj muži. Takmer 70% žien, ktoré zažívajú násilie od svojho súčasného partnera, býva v domácnosti s dieťaťom, resp. deťmi. O násilí a možnostiach jeho riešenia hovoríme s vedúcou SOS centra v Prahe psychologičkou a terapeutkou Annou Stodolovou.

 

Nájdete nás na Facebooku