Rómske slovo

Regina Východ | Piatok 11.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Nezisková organizácia EDUMA uskutočnila v priebehu minulého týždňa zber údajov o kvalite života mladých ľudí na Slovensku, ktorý je súčasťou projektu inklúzia a minimálna kvalita života mládeže. Do projektu sa zapojila aj Súkromná Stredná odborná škola obchodu a služieb v Očovej. Predstavíme vám tiež rómske ženy pôsobiace v projektoch zameraných na Rómov: Darinu Žigovú z Košic- Šace, Magdalénu Belákovú z Pavloviec nad Uhom a Katarínu Dunkovú z Podolínca

 

Nájdete nás na Facebooku