Rómske slovo

Regina Východ | Streda 16.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Omamy sú chudobné rómske ženy z osád. Vďaka programu OZ Cesta von pomáhajú deťom do troch rokov. V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ľuďmi, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s chudobnými komunitami, vyberá o.z. Cesta von v komunitách, kde projekt realizujú, jednu matku, „omamu", ktorá je schopná, zodpovedná, pracovitá a ktorá má miestny rešpekt. Tieto ženy s pomocou odborníčok na ranú starostlivosť trénujú v metódach rozvoja dieťaťa v ranom veku a vytváraní dobrých podmienok pre rast dieťaťa. V Rómskom slove sa Dominika Badžová zhovára s omamou Alexandra Ginova zo Zborova

 

Nájdete nás na Facebooku