Rómske slovo

Regina Východ | Štvrtok 17.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Simon Slanina vyrastal v adoptívnej rodine, ktorá si ho osvojila. Za svoj rómsko olašský pôvod sa hanbil. Dnes sa hrdo hlási k svojej etnicite, pracuje ako asistent poslanca v parlamente Českej republiky, je členom rady vlády pre rómske záležitosti a taktiež je konzultantom niektorých neziskových organizácií, ktoré pomáhajú deťom z detských domovov

 

Nájdete nás na Facebooku