50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až piatok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Simon Slanina vyrastal v adoptívnej rodine, ktorá si ho osvojila. Za svoj rómsko olašský pôvod sa hanbil. Dnes sa hrdo hlási k svojej etnicite, pracuje ako asistent poslanca v parlamente Českej republiky, je členom rady vlády pre rómske záležitosti a taktiež je konzultantom niektorých neziskových organizácií, ktoré pomáhajú deťom z detských domovov