Rómske slovo

Regina Východ | Utorok 22.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Výskumný projekt ENLIVEN – Podpora celoživotného vzdelávania pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu sa začal v roku 2016. Projekt je kombináciou vedeckého výskumu, ktorý je založený na analýzach a diskusných panelov s mladými ľuďmi. Aké prekážky musí mladý človek s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania prekonávať v živote a v práci? Kto a kde mu poradí? Aj na tieto otázky odpovieme v Rómskom slove.

 

Nájdete nás na Facebooku