Rómske slovo

V relácii prinášame informácie o požiadavke EK voči Slovensku, aby nesegregovalo rómske deti, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sme sa pýtali na to, ako sa zasadnutie Vlády SR v Kežmarku týkalo Rómov a prinášame aj zvukovú pohľadnicu zo IV. Ročníka súťaže Rómovia recitujú.