Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až štvrtok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
V relácii prinášame informácie o požiadavke EK voči Slovensku, aby nesegregovalo rómske deti, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sme sa pýtali na to, ako sa zasadnutie Vlády SR v Kežmarku týkalo Rómov a prinášame aj zvukovú pohľadnicu zo IV. Ročníka súťaže Rómovia recitujú.