Rómske slovo

Regina Východ | Utorok 29.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Ak sa hovorí o Rómoch, je veľa tém, o ktorých sa dá hovoriť. Ale jedna téma je stále akoby v úzadí – profesionálne rómske výtvarné umenie. My budeme v Rómskom slove hovoriť o tejto téme aj preto, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorili minulý týždeň Kabinet rómskeho umenia a kultúry, ktorý bude pôsobiť pri Katedre výtvarnej kultúry. Otvorenie Kabinetu bolo spojené s diskusiou o premenách rómskej kultúry a s otvorením medzinárodnej výstavy Keres Kultura! / Robíme Kultúru! / výstava v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Dozviete sa teda, o čom premýšľajú mladí rómski profesionálni umelci.

 

Nájdete nás na Facebooku