Rómske slovo - NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až štvrtok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Premeny spoločnosti po roku 1989 neboli výlučne mužskou záležitosťou, i keď by sa to mohlo podľa rôznych odborných textov k tejto téme zdať. A rómska komunita nebola ani v tomto iná ako zvyšok spoločnosti. A hoci isté kultúrne zvyky Rómov, ktoré stavali ženu v spoločenstve akoby na druhú koľaj, mali vplyv na menšie zastúpenie žien vo veciach verejných, aj pri sledovaní tejto témy sa ukazuje, že generalizovať je nesprávne. Mnohé rómske ženy nemali problém byť aktívne. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien sa pozrieme do histórie práve za takýmito ženami.