Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights, ktorá sídli v Košiciach, je nezisková organizácia. Pomáha napríklad ľudom, ktorí zažili policajné násilie a taktiež ženám, ktoré boli násilne sterilizované. A práve o tom budeme hovoriť viac s Vandou Durbákovou