Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
19. decembra si pripomenieme nedožité 73-tie narodeniny rómskeho politika Kolomana Gunára. V našom cykle o historických osobnostiach sme si preto pripravili práve jeho portrét.