MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až piatok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Obec Veľké Blahovo sa nachádza v okrese Dunajská streda. Žije tu okolo 1500 obyvateľov, z ktorých veľká časť je maďarsky hovoriacich Rómov. Aj to bol dôvod, pre ktorý sa obec zapojila do projektu PRIM, ktorý je zameraný práve na inklúziu detí z marginalizovaného prostredia v materských školách. Aj vo Veľkom Blhu pôsobí pedagogická a rodičovská asistentka