MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až piatok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
Obec Hodruša Hámre má niečo cez dvetisíc obyvateľov. Materská škola v obci je zapojená do projektu PRIM, v rámci ktorého prebieha inklúzia detí z marginalizovaných komunít. Škola tým, podobne ako všetky zapojené školy, získala možnosť počas projektu zamestnať pedagogických asistentov, rodičovských asistentov i odborného zamestnanca, čo nepochybne skvalitňuje prácu s deťmi a pomáha aj budovať dôveru medzi školou a rodičmi.