Rómske slovo NEV

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok až piatok 18:40 -19:00.
Popis epizódy
V posledných rokoch sa situácia so zamestnávaním na Slovensku zlepšila. Ešte aj teraz sú regióny, kde je ťažké si nájsť zamestnanie, a o to ťažšie je ak je uchádzač o zamestnanie Róm. Martin Fočar sa stretol s pani, ktorá pracuje v organizácii, ktorá dlhodobo zamestnáva Rómov na Spiši.