Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Moderátor Milan Rendoš preverí poslucháčske znalosti tradičnej kultúry vo Vedomostnom kvíze. Zaznie maďarská pieseň aj s prekladom do slovenčiny a priestor dostanú pozvánky na bohatý folklórny víkend