Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Moderátorka Zuzana Bobriková ponúkne dve telefonické súťaže zamerané na nárečové slová. Ľudové piesne zo Zemplína odeje do nového šatu Svetozár Stračina, ktorého nedožité 80. narodeniny si pripomíname tento týždeň.