Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Moderátorka Zuzana Bobriková prečíta z Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska o dni sv. Tomáša. V rubrike Na čo radi spomíname sa niekto z poslucháčskej verejnosti podelí o zážitky zo svojho detstva pri ozdobovaní vianočného stromčeka.