Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
V relácii ZMT s moderátorom Milanom Rendošom zaznie Zemplínska balada, teda hudobno-slovné pásmo autora Juraja Liberu, hudobníka Štefana Demetera a rozprávača Júliusa Knappa. Ľudové piesne v relácii budú takisto z najvýchodnejšieho regiónu.