Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Moderátor Milan Rendoš ponúkne pesničkovú prechádzku po celom východnom Slovensku. Etnografka Klaudia Buganová priblíži, ako sa časť veľkorodiny oddelila pri príliš veľkom počte členov a členiek. V rubrike Z rozhlasového archívu zaznejú piesne, ktoré tam pribudli v tomto roku. Vypočujete si v nich Ľudovíta Džubáka, Michala Gnipa, Ľudmilu Kvašnú, Barboru Feckovú a manželov Martinu a Viktora Ťaskovcov.