Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Dvojica Iveta Vaculová a Milan Rendoš bude moderovať v nárečí. Citoslovcia v nárečí priblíži vysokoškolská pedagogička Miroslava Gavurová. Pripravené sú aj dve súťaže zamerané na nárečové slová.