Zahrajte mi túto - Košice

Moderovaný prúd s ľudovou doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí východného Slovenska.
Vysiela sa: pondelok – piatok 16:05-17:00 repríza: utorok - sobota 03:05-04:00
Popis epizódy
Moderátor Milan Rendoš ponúkne piesne tanečné i duchovné vianočné. O sviatku Troch kráľoch porozpráva etnografka Klaudia Buganová. Vianoce východného obradu prežijeme spolu s Milanom Ščigulinským - vedúcim mužskej speváckej skupiny Šambriňci zo Šambrona.