Dejiny.sk

Regina Západ | Piatok 6.09.2019, Lit-dram. útvar


Čo predchádzalo Druhej svetovej vojne - 1.časť
Každoročne, na začiatku septembra, si pripomíname začiatok najväčšej vojnovej apokalypsy v dejinách ľudskej civilizácie. Prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom a vzápätí komunistickým Sovietskym zväzom v prvých jesenných dňoch roku 1939 sa začal globálny konflikt dovtedy nepredstaviteľných rozmerov. Skončil až o šesť rokov neskôr, kapituláciou Japonska, zhodou okolností takisto v prvých septembrových dňoch roku 1945. Lenže samotná druhá svetová vojna mala svoju mnohoročnú predohru, ktorá je komplexnou mozaikou udalostí na poli vojenskom a diplomatickom, stala sa okrem iného aj vyústením ekonomickej a sociálnej krízy vo vtedajšej Európe. Historici sa zhodujú na tom, že druhá svetová vojna sa stala fakticky pokračovateľkou tej prvej z rokov 1914 až 1918. A že tých dvadsať rokov, ktoré delia koniec jednej a začiatok druhej, je v dejinách ľudstva zanedbateľným časovým úsekom. V tomto i ďalšom pokračovaní rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk sa pokúsime predovšetkým analyzovať všetky okolnosti a príčiny, ktoré viedli k tak strašnej vojne v polovici dvadsiateho storočia.

 

Nájdete nás na Facebooku