Hosť Rádia Regina


Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku. Vysiela sa: pondelok, utorok, piatok 10:05-11:00.

Nájdete nás na Facebooku